Jesteś tutaj: Start / Organizacja / statut

statut

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZARZĄDZENIE NR 353 /12
WOJEWODY WIELKOPOSKIEGO
z dnia 21 maja 2012


w sprawie nadania statutu
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu


Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263) zarządza się, co następuje:
§ 1.

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 2.

Tracą moc zarządzenie Nr 687/2009 Wojewody Wielkopolskiego z dnia
30 grudnia w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu zmienionego zarządzeniem Nr 33/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia
21 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie następnego dnia po dniu podpisania.

mgr Ewa Smuszkiewicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-10
Data publikacji:2017-01-10
Osoba sporządzająca dokument:mgr Ewa Smuszkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Witczak
Liczba odwiedzin:2427