Jesteś tutaj: Start / Kontakt / Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki od godz. 1300 - 1400
w czwartki od godz. 900 - 1000

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2016 r. poz. 23) Dział VIII ,,Skargi i wnioski".
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46).


Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.


UWAGA
Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
W razie niezałatwienia sprawy w terminie, informuje się wnoszącego o przyczynie niedotrzymania przepisanego terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego.

Opłaty:
Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej.

  

Ewa Smuszkiewicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-10
Data publikacji:2017-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Smuszkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Witczak
Liczba odwiedzin:12135