Jesteś tutaj: Start / O nas / System zarządzania

System zarządzania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 System Zarządzania

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

wdrożony jest System Zarządzania zgodny z wymaganiami 
Normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012
„Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania rożnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”


System Zarządzania ma na celu zapewnienie spełnienia wymagań Klientów i stałą poprawę jakości świadczonych usług. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu daje dowód swojej wiarygodności oraz rzetelności, a także dąży do zwiększenia zaufania społeczeństwa do wykonywanych przez siebie czynności.

W PSSE w Poznaniu System Zarządzania funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:

Politykę Jakości,

Księgę Jakości,

Procedury Ogólne,

Instrukcje,

Procedury Techniczne.

Czynności kontrolne (inspekcyjne) oraz prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzone są w oparciu o ujednolicone zasady ustalone i wdrożone przez Główny Inspektorat Sanitarny procedurami, wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania zarządzeniami Głównego Inspektora Sanitarnego, jako metody znormalizowane.

 

Nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu pełni Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości.

 

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości 
(Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego)

mgr Barbara Rochowiak
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań

e-mail. barbara.rochowiak@psse-poznan.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-10
Data publikacji:2017-01-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6946