Oświata zdrowotna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 

e-mail: oswiata.zdrowotna@psse-poznan.pl

 

Kierownik

mgr Hanna Jankowska

 

Do zadań Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy w szczególności:

  • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki chorób ipromocji zdrowia w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych, zaznajomienie społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie metod zapobiegania chorobom i udzielania pierwszej pomocy;
  • koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzonej przez placówki systemu oświaty, podmioty wykonujące działalność leczniczą i inne podmioty, instytucje i organizacje;
  • wdrażanie, monitoring i ocena realizowanych działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia;
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń i narad, udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych akcji i innych działań prozdrowotnych;
  • opracowywanie i wydawanie materiałów do realizowanych działań prozdrowotnych oraz dystrybucja materiałów;
  • współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, mediami lokalnymi oraz innymi partnerami w ramach podejmowanych działań prozdrowotnych realizowanych na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego;
  • podejmowanie inicjatyw prozdrowotnych wynikających z diagnozy środowiska lokalnego.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-08-14
Data publikacji:2019-08-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Dopierała
Liczba odwiedzin:7270

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-08-14 12:33:18Radosław DopierałaDodano opis oddziałuOświata zdrowotna
2019-08-14 12:23:08Radosław DopierałaDodanie nowego oddziałuOświata zdrowotna