Jesteś tutaj: Start / Kontrola graniczna

Kontrola graniczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Żywność przywożona z krajów Unii Europejskiej.

W ramach wewnątrz unijnej swobody przepływu towarów oraz na zasadach wzajemnego uznawania, środki spożywcze znajdującej się w obrocie w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej mogą być wprowadzane do obrotu we wszystkich pozostałych krajach członkowskich. Dlatego też żywność pochodzenia niezwierzęcego/materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością, który został przywieziony na terytorium Polski z innego państwa członkowskiego, nie podlega granicznej kontroli sanitarnej, w związku z czym nie jest wymagane składanie wniosku o dokonanie kontroli granicznej. Należy przy tym wspomnieć, że ów przedsiębiorca powinien posiadać dokumenty, które potwierdzałyby, że dany środek spożywczy/materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością jest bezpieczny i spełnia wymagania jakości zdrowotnej.
Środki spożywcze lub materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, które znajdują się w obrocie w ramach handlu wspólnotowego, mogą zostać skontrolowane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przez organ urzędowej kontroli żywności, w tym organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Żywność przywożona spoza krajów Unii Europejskiej.

W załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (Dz.U. z 2011, nr 272, poz. 1612) znajdziemy wykaz środków spożywczych niezwierzęcego pochodzenia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które importowane z krajów trzecich, a wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają granicznej kontroli sanitarnej.

Graniczne kontrole sanitarne przeprowadzane są w miejscu przeznaczenia towarów
(w siedzibie importera albo odbiorcy) przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W związku z tym osoba, która jest odpowiedzialna za przywóz towaru zgodnie z art. 81 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, składa wniosek do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wniosek o przeprowadzenie kontroli, nie później niż na 48 godzin, a przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie nie później niż na 24 godziny przed planowanym przywozem.

Graniczna urzędowa kontrola, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, swoim zakresem obejmuje m.in. kontrolę dokumentacji, identyfikacji oraz w stosowanych przypadkach kontrolę bezpośrednią.

Przez kontrolę bezpośrednią rozumie się kontrolę żywności/materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, która swoim zakresem może obejmować kontrolę środków transportu, opakowania zbiorczego, etykietowania oraz temperatury w przypadku środków wymagających warunków chłodniczych, a także pobieranie do badań laboratoryjnych próbek oraz wszelkie inne kontrole, które są niezbędne do sprawdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa importowanego produktu.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydaje świadectwo stwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych przez kontrolowane towary, a na podstawie świadectwa organy celne nadają dopuszczalne przeznaczenie celne.

Opłaty związane z przeprowadzeniem granicznych kontroli sanitarnych ponoszą przedsiębiorcy na podstawie przepisów art. 75 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019, poz. 1252), Stawki opłat określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U. z 2017, poz. 2012).

Zgodnie z art. 79 ust. 5 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kontroli granicznej nie będą podlegały towary, które są wwożone w ilościach wskazujących na ich niehandlowy charakter np. w celu wykonania badań lub w celach promocji i reklamy.

Przepisy prawa dotyczące urzędowej kontroli granicznej dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego w zakładce: Prawo → Żywność → Urzędowa Kontrola Graniczna.

Michał Ostrowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-18
Data publikacji:2017-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Michał Ostrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Witczak
Liczba odwiedzin:11228

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-03-22 06:49:05Tomasz WitczakZmiana treści Kontrola graniczna