Jakość wody na kąpieliskach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Bieżąca ocena jakości wody dostępna u dołu artykułu w plikach do pobrania

 

KĄPIELISKO – wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę kąpiących się, określony w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli.

 

Wymagania formalno-prawne dotyczące kąpielisk:

- organizator kąpieliska opracowuje profil wody w kąpielisku;

- do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte     organizator kąpieliska przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek 
o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kąpielisko;

- do 20 maja każdego roku rada gminy określa, w drodze uchwały, sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 wrzenia oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy;

- ewidencja kąpielisk jest prowadzona i aktualizowana przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta;

- organizator kąpieliska jest obowiązany je odpowiednio oznakować;

- prowadzona jest kontrola wewnętrzna i urzędowa kąpieliska;

- badania wody z kąpieliska odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym 
w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym;

badanie wody przed otwarciem kąpieliska następuje nie wcześniej niż na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego i jest wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

- w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez organizatora kąpieliska, woda w trakcie sezonu kąpielowego badana jest nie mniej niż trzy razy, taka aby przerwa między kolejnymi badaniami nie przekraczała miesiąca, w odniesieniu do kąpielisk w których sezon kąpielowy przekracza 8 tygodni;

- organizator kąpieliska ma obowiązek informować organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
o wystąpieniu zmian, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wody, a także osoby korzystające z kąpieliska o jakości wody oraz o zaleceniach organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
- organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej dokonują bieżącej 
i sezonowej jakości wody w kąpielisku a także klasyfikacji jakości wody w kąpielisku, określając ją jako: niedostateczną, dostateczną, dobrą, doskonałą.

 

MIEJSCE OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI – wydzielony 
i oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem.

 

Wymagania formalno-prawne dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli:

- w przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, rada gminy może wyrazić, 
w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;

- organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;

- ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli jest prowadzona 
i aktualizowana przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta;

- jakość wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli jest oceniana na podstawie badania wykonywanego, przez organizatora, na 10 dni przed otwarciem miejsca oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania;

- prowadzona jest kontrola urzędowa w przypadku nie spełnienia wymagań określonych 
w przepisach;

- organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest obowiązany je odpowiednio oznakować.

 

 

 

 

 

 

Marta Stępińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-18
Data publikacji:2017-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Marta Stępińska
Osoba wprowadzająca dokument:Marta Stępińska
Liczba odwiedzin:61303

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-08-30 12:36:45Marta Stępińskaaktualizacja danych Jakość wody na kąpieliskach
2019-08-23 13:11:46Marta StępińskaAktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2019-07-15 13:37:25Marta StępińskaAktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2019-07-08 12:45:12Marta StępińskaAktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2019-07-05 13:44:49Marta StępińskaAktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2019-07-01 12:06:55Marta StępińskaAktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2019-06-28 11:49:20Marta StępińskaAktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2019-05-31 11:25:57Marta Stępińskaaktualizacja danychJakość wody na kąpieliskach
2019-05-31 08:48:04Marta Stępińskapoprawiony wprowadzony tekstJakość wody na kąpieliskach
2019-05-31 08:41:43Marta StępińskaZmiana osoby zmieniającej treść dokumentuJakość wody na kąpieliskach
2019-05-30 08:10:46Hanna Kurekzmiana raportuJakość wody na kąpieliskach
2019-05-30 07:59:21Hanna Kurekaktualizacja przepisów prawnychJakość wody na kąpieliskach
2018-08-31 10:11:19Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-08-28 13:32:10Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-08-24 13:14:30Hanna Kurekaktualizacja w zakresie oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-08-24 11:44:06Hanna Kurekaktualizacja w zakresie oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-08-24 10:46:21Hanna Kurekaktualizacja w zakresie oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-08-21 10:32:23Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-08-20 11:50:51Hanna KurekAktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-08-19 14:18:22Hanna Kurekaktualizacja oceny bieżącejJakość wody na kąpieliskach
2018-08-17 13:43:45Hanna Kurekaktualizacja w zakresie oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-08-17 12:39:35Hanna Kurekaktualizacja w zakresie oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-08-13 10:54:44Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-08-10 11:45:00Hanna Kurekaktualizacja w zakresie oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-08-09 12:15:41Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-08-06 10:37:30Hanna Kurekaktualizacja w zakresie oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-08-03 13:19:29Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-07-31 12:56:06Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-07-30 09:25:06Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-07-27 13:59:02Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-07-25 14:08:02Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-07-25 08:55:54Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-07-23 14:23:55Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-07-23 10:55:21Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-07-20 14:14:55Hanna KurekAktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-07-17 14:14:16Hanna KurekAktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-06-23 12:51:14Hanna Kurekaktualizacja w zakresie oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-06-11 13:16:19Hanna Kurekocena jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2018-03-15 11:36:57Hanna Kurekzmiana przepisów prawnychJakość wody na kąpieliskach
2017-08-04 10:39:59Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2017-07-28 14:25:49Hanna KurekAktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2017-07-24 14:08:30Hanna KurekAktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2017-07-21 14:10:30Hanna KurekAktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2017-07-07 13:42:39Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2017-07-06 14:14:17Hanna KurekAktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2017-06-30 13:31:17Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2017-06-29 12:53:04Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2017-06-27 13:47:57Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2017-06-21 07:42:39Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach
2017-06-14 11:24:03Hanna Kurekaktualizacja bieżącej oceny jakości wodyJakość wody na kąpieliskach