Jakość wody na pływalniach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

PŁYWALNIE

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz., 656 z późn. zm.) Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), które reguluje funkcjonowanie pływalni pod katem jakości wody.

PŁYWALNIA, zgodnie ww. ustawą jest to obiekt kryty lub odkryty, z wodą przepływową, przeznaczony do pływania lub kąpieli posiadający co najmniej jedną nieckę basenową,
z
trwałym brzegiem i dnem wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016) określa:

  1. wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,

  2. częstotliwość pobierania próbek wody na pływalniach,

  3. metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy woda na pływalniach odpowiada wymaganym warunkom,

  4. sposób informowania ludności o jakości wody na pływalniach.

Za jakość wody na pływalni odpowiada zarządzający pływalnią, który m.in. dokonuje na bieżąco obserwacji wody, nadzoruje urządzenia do uzdatniania wody, rejestruje na bieżąco pomiary jakości wody oraz systematycznie prowadzi badania jakości wody na pływalni, zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym. Badania próbek wody na pływalniach realizują laboratoria, które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań analiz wody na pływalniach.

Właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje zbiorczej rocznej oceny, czy woda na pływalni odpowiada wymaganiom ww. rozporządzenia.

Zarządzający pływalnią jest obowiązany informować w komunikacie, umieszczonym
w widocznym miejscu na pływalni oraz na stronie internetowej, jeśli taka jest prowadzona, korzystających z pływalni o ocenie jakości wody na pływalni, dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz podjętych działaniach naprawczych i planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakości wody.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-18
Data publikacji:2017-01-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9166

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-05-30 08:13:24dodano nowa treść informacjiJakość wody na pływalniach