Jesteś tutaj: Start / Odbiory sanitarne

Odbiory sanitarne

1. Odbiór inwestycji realizowanej na podstawie Prawa Budowlanego:

 

a) Wniosek o dokonanie oględzin w związku z zakończeniem budowy w trybie art. 56 Prawo Budowlane,

(http://www.psse-poznan.pl/download/Wniosek-art-56-prawo-budowlane.pdf)

b) Wniosek o dokonanie oględzin pomieszczeń / obiektu zrealizowanych zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa, przebudowa).

(http://www.psse-poznan.pl/download/Wniosek-zmiana-sposobu-uzytkowania.pdf)

 

 2. Odbiory istniejących pomieszczeń / lokali na podstawie przepisów szczegółowych:

 

a) Wniosek o wydanie opinii sanitarnej o lokalu apteki / punktu aptecznego / hurtowni farmaceutycznej / składu konsygnacyjnego,

(http://www.psse-poznan.pl/download/Wniosek-apteki-punkty-apteczne.pdf)

b) Wniosek o wydanie opinii sanitarnej w celu rejestracji żłobka / klubu dziecięcego / punktu przedszkolnego / zespołu wychowania przedszkolnego / publicznego przedszkola / niepublicznego przedszkola i innych placówek oświatowych

(http://www.psse-poznan.pl/download/Wniosek o wydanie opinii sanitarnej.pdf)

c) Wniosek o wydanie opinii o spełnieniu wymagań sanitarnych przez obiekty świadczące usługi hotelarskie,

( http://www.psse-poznan.pl/download/wniosek%20o%20wydanie%20opinii%20o%20spenieniu%20wymaga%20sanitarnych%20przez%20obiekty-wiadczce%20usugi%20hotelarskie.pdf )

d) Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (placówki gastronomiczne i spożywcze).

(http://www.psse-poznan.pl/download/wniosek%20o%20zatwierdzenie%20i%20wpis%20zakladu%20do%20rejestru%20zakladow%20podlegajacych%20urzedowej%20kontroli%20organow%20Panstwowej%20Inspekcji%20Sanitarnej.pdf )

 

 

 Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Gronowej 22 w Poznaniu V piętro pokój nr 504, w godzinach od 07:00 do 14:35.

Adres e-mail: psse.poznan@pis.gov.pl