Jesteś tutaj: Start / Organizacja / podstawy prawne

podstawy prawne

PODSTAWY PRAWNE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1) Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.),

2)  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. Nr 157, poz. 1870 z późn. zm.).

3) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm. ).

4) Innych przepisów szczególnych określających zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.