COVID-19 Dane statystyczne

DANE STATYSTYCZNE aktualne na dzień 11.05.2020r.

 

 

 

Powiat poznański - ogólna liczba zakażonych                             

Powiat poznański - ogólna liczba zakażonych
Zachorowania – miasto Poznań, a powiat poznański
Zapadalność na 100 000 mieszkańców powiatu według wieku i płci

 

 

 

 

                             

Zapadalność na 100 000 mieszkańców powiatu według wieku
Zapadalność w powiecie poznańskim na tle Polski
Sytuacja epidemiologiczna w marcu, kwietniu i maju w powiecie poznańskim

 

 

 

 

                            

Mapa zakażeń Sars-Cov-2 w powiecie poznańskim
Liczba osób zakażonych, ozdrowiałych i zgonów w poszczególnych gminach powiatu poznańskiego
Zakażenia SARS-COV-2 (COVID-19) potwierdzone laboratoryjnie w powiecie poznańskim według płci

 

 

 

 

 

                    
 

  Liczba osób hospitalizowanych, objętych izolacją, kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym