COVID-19 Dane statystyczne

DANE STATYSTYCZNE aktualne na dzień 05.05.2020r.

 

 

 

Powiat poznański - ogólna liczba zakażonych                       

Powiat poznański - ogólna liczba zakażonych
Zachorowania – miasto Poznań, a powiat poznański
Zapadalność na 100 000 mieszkańców powiatu według wieku i płci

 

 

 

 

 

                       

Zapadalność na 100 000 mieszkańców powiatu według wieku
Zapadalność w powiecie poznańskim na tle Polski
Sytuacja epidemiologiczna w marcu i kwietniu w powiecie poznańskim

 

                      

 Mapa zakażeń Sars-Cov-2 w powiecie poznańskim
Liczba osób zakażonych, ozdrowiałych i zgonów w poszczególnych gminach powiatu poznańskiego