BĄDŹMY ZDROWI - WIEMY, WIĘC DZIAŁAMY

PSSE w Poznaniu od stycznia 2009 roku realizuje projekt informacyjno – edukacyjny „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” opracowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, dofinansowany ze środków finansowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię.

Cel ogólny Projektu to poprawa stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży w Polsce przez zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży narażonych na nadwagę, otyłość i choroby dietozależne na terenie województwa wielkopolskiego.

Działania podejmowane w ramach Projektu to:

- szkolenia dla szkolnych i przedszkolnych realizatorów,

- szkolenia dla młodzieży gimnazjalnej,

- imprezy promujące zdrowy styl życia dla sześciolatków,

- coroczny konkurs plastyczny dla gimnazjalistów.

Na terenie Poznania i powiatu poznańskiego program realizuje aktualnie 80 przedszkoli, 114 szkół podstawowych (w grupach dzieci sześcioletnich) oraz 77 gimnazjów.

Szczegółowe informacjo o realizowanych działaniach zamieszczone są na stronie internetowej www.badzmyzdrowi.pl

Zakończenie Projektu przewidziane jest na 2017 rok.