WYBIERZ ŻYCIE - PIERWSZY KROK - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

WYBIERZ ŻYCIE - PIERWSZY KROK

Rak szyjki macicy to nowotwór złośliwy, który późno wykryty i nieleczony może doprowadzić do śmierci. Jest drugim po raku piersi, najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet do 45 roku życia. Co roku w Polsce u blisko 4 tys. kobiet wykrywa się raka szyjki macicy, a około 2 tysiące umiera z tego powodu. Rak szyjki macicy poprzedzony jest zazwyczaj tzw. stadiami przedrakowymi, które mogą utrzymywać się od 5 do 12 lat. Wczesne ich wykrycie daje szanse skutecznego leczenia.

Wiedza o zagrożeniu rakiem szyjki macicy i powodującym go wirusem HPV nie jest szeroko rozpowszechniona wśród polskiego społeczeństwa, w tym wśród młodzieży. Tymczasem kształtowanie świadomości zdrowotnej powinno być obowiązkowym elementem procesu edukacji od najmłodszych lat.

Celem programu „Wybierz Życie- Pierwszy Krok” jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z zakażeniami wirusem HPV i profilaktyki raka szyjki macicy wśród młodzieży i rodziców. Realizowany program ma podnieść świadomość zdrowotną w zakresie roli profilaktyki wtórnej i pierwotnej raka szyjki macicy a także motywować młodzież do podjęcia roli liderów edukacji zdrowotnej w ich środowisku w celu wpływania na zachowania zdrowotne rodziców i opiekunów, a zwłaszcza wzrost zainteresowania badaniami profilaktycznymi w tym badaniami cytologicznymi. Proponujemy objęcie programem uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych.

Inicjatorem programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z Fundacją Edukacji Społecznej i Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet.

Aleksandra Tymińska

Artykuły

Podsumowanie edycji 2019/2020

12 sierpnia 2020

Ze względu na sytuację epidemiczną i zamknięcie szkół w roku szkolnym 2019/2020  tylko w siedmiu szkołach ponadpodstawowych udało się zrealizować program. Szkolni realizatorzy programu przeprowadzili zajęcia edukacyjne, odbyły się wykłady, prelekcje, pogadanki, pokazy multimedialne. Przygotowano ekspozycje wizualne kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Uczestnicy programu otrzymali zakładki i ulotki edukacyjne. Po zamknięciu szkół odbyły się również lekcje on line.

Jak wynika z nadesłanych sprawozdań w edycji 2019/2020 edukacją objęto 1077 uczniów, 445 rodziców i 10 nauczycieli.

Dziękujemy wszystkim szkolnym realizatorom programu za zaangażowanie w szerzenie wiedzy o profilaktyce nowotworów wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

Aleksandra Tymińska

Podsumowanie realizacji programu w roku szkolnym 2018/2019

25 lipca 2019

W roku szkolnym 2018/2019 czternaście szkół ponadgimnazjalnych kontynuowano realizację programu. Do szkół przekazano materiały edukacyjne: ulotki, zakładki i plakaty. Szkolni realizatorzy programu przeprowadzili zajęcia edukacyjne w oparciu o scenariusze zawarte w przewodniku. Odbyło się wiele wykładów, pogadanek, pokazów multimedialnych i filmowych, zorganizowano konkursy i quizy wiedzy, eksponowano plakaty oraz materiały informacyjne. Edukacją objęto łącznie 1767 uczniów, 383 rodziców oraz 118 nauczycieli. Według opinii koordynatorów program jest ważny, gdyż uświadamia zagrożenia związane z zakażeniem HPV oraz pozwala zapoznać się z zasadami profilaktyki.

Dziękujemy wszystkim szkolnym edukatorom za wkład pracy włożony w podnoszenie poziomu wiedzy uczniów i rodziców na temat profilaktyki nowotworów i zachęcamy do kontynuacji programu w kolejnym roku szkolnym.

Aleksandra Tymińska

Podsumowanie realizacji programu „Wybierz życie – pierwszy krok” w roku szkolnym 2017/2018

20 lipca 2018

Do programu przystąpiło 14 szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Szkolni realizatorzy programu, najczęściej nauczyciele biologii, pielęgniarki szkolne lub pedagodzy przeprowadzili zajęcia edukacyjne w oparciu o scenariusze zawarte w przewodniku z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Odbyły się prelekcje, pogadanki, wykłady, prezentacje filmów edukacyjnych, rozmowy indywidualne. Zorganizowano 7 konkursów szkolnych i klasowych oraz 22 quizy wiedzy nt. profilaktyki nowotworów. Realizacji programu towarzyszyło 11 ekspozycji wizualnych. Uczniowie oraz ich rodzice otrzymali materiały informacyjne. Edukacją objęto łącznie 1925 uczniów, 769 rodziców i 52 nauczycieli.

Aleksandra Tymińska
Czytaj więcej o: Podsumowanie realizacji programu „Wybierz życie – pierwszy krok” w roku szkolnym 2017/2018

Konkurs na fotografię w ramach programu "Wybierz życie - pierwszy krok"

1 marca 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w programie „Wybierz życie – pierwszy krok” do udziału w konkursie na fotografię. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie autorskiej fotografii na temat profilaktyki raka szyjki macicy.

Zuzanna Jaskot
Czytaj więcej o: Konkurs na fotografię w ramach programu "Wybierz życie - pierwszy krok"

Rozstrzygnięcie konkursu na film

26 maja 2017

Filmy nagrodzone:

  1. Miejsce - Dominik Niemier, Weronika Burlaga z Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie
  2. Miejsce - Magdalena Hoffmann, Michał Janiak, Katarzyna Iwańska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
  3. Miejsce - Oliwia Przepierska, Kacper Okoński z Zespołu Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich
  4. Wyróżnienie: Paweł Szwed z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku

Nagrodzone filmy do obejrzenia na stronie https://wsse-poznan.pl/promocja-zdrowia/wybierz-zycie-pierwszy-krok

 

Aleksandra Tymińska

Konkurs na film pod hasłem „Wybierz życie- pierwszy krok”

21 lutego 2017

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet ogłasza konkurs na film dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w  programie „Wybierz życie – pierwszy krok”.

Aleksandra Tymińska
Czytaj więcej o: Konkurs na film pod hasłem „Wybierz życie- pierwszy krok”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-02-02
Data publikacji:2017-02-02
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Tymińska
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Witczak
Liczba odwiedzin:6388