Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28 lutego 2020

Dnia 15 stycznia 2020 roku Główny Inspektor Sanitarny, Minister Edukacji Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Główny Policji kierując się:

  1. wolą ograniczenia zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży wynikającego z narkomanii;
  2. potrzebą podniesienia poziomu skuteczności profilaktyki narkomanii i wspierania szkół i placówek oświatowych w ich realizacji;
  3. koniecznością zwiększania świadomości społeczeństwa o istniejącym zagrożeniu narkomanii wśród dzieci i młodzieży;
  4. wolą zapewnienia synergii i współpracy przy realizowaniu zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii

oraz mając na względzie wspólne cele jakimi są zdrowie oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zawarli Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

 Zakres zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej ujętych w Porozumieniu obejmuje między innymi:

- promocję zdrowego stylu życia wśród uczniów i wychowanków oraz kształtowanie postaw i nawyków prozdrowotnych, wolnych od narkotyków;

- przygotowanie i upowszechnianie programów edukacyjnych dotyczących zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych ukierunkowanych na potrzeby młodzieży szkolnej, nauczycieli i rodziców;

- koordynowanie realizacji programów edukacyjnych z zakresu profilaktyki używania narkotyków.

Emiliana Sowińska

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-28
Data publikacji:2020-02-28
Osoba sporządzająca dokument:Emiliana Sowińska
Osoba wprowadzająca dokument:Zuzanna Jaskot
Liczba odwiedzin:813