RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej,   w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

2. Obszarem działalności Powiatowej Stacji jest miasto Poznań i powiat poznański.

3. Stacja wpisana jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem księgi rejestrowej 30-02344 prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

4. Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu został wprowadzony zarządzeniem Nr 353/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2012 r.

5.Zarządzenie 273/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.Opublikował: Ewa Smuszkiewicz
Publikacja dnia: 08.07.2020
Podpisał: Ewa Smuszkiewicz
Dokument z dnia: 08.07.2020
Dokument oglądany razy: 4 335