RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.04.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja przepisów

Organizacja

             PODSTAWY PRAWNE


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1) Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.),

2)  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

3) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

4) Innych przepisów szczególnych określających zadania
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

5) Regulaminu Organizacyjnego 

6) Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu Opublikował: Ewa Smuszkiewicz
Publikacja dnia: 19.04.2017
Podpisał: Ewa Smuszkiewicz
Dokument z dnia: 19.04.2017
Dokument oglądany razy: 6 272