RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.04.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: CZCIONKA

Organizacja

PODSTAWY PRAWNE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U.
z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.),

2)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),

4) innych przepisów szczególnych określających zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

5) Regulaminu Organizacyjnego,

6) Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.Opublikował: Bogumiła Jaxa-Kwiatkowska
Publikacja dnia: 26.04.2012
Podpisał: Bogumiła Jaxa-Kwiatkowska
Dokument z dnia: 09.01.2012
Dokument oglądany razy: 1 521